ஹுவாரி அல்லது வாரி கலாச்சாரத்தின் தோற்றம், பண்புகள் மற்றும் பல

இந்த நாகரிகம் பல பெரிய கட்டமைப்புகளை உருவாக்கியது. பல்வேறு இடங்களில் அரசு மையங்களை நிறுவினார். அதிகரிக்க மொட்டை மாடிகளின் அமைப்பையும் அவர் உருவாக்கினார்…

இன்கா பேரரசின் வேரான குஸ்கோவின் வரலாற்றைக் கண்டறியவும்

இந்த சுவாரஸ்யமான பதிவின் மூலம், பழங்கால நகரமான குஸ்கோவின் வரலாற்றை இன்று எங்களுடன் அறிந்து கொள்ளுங்கள்...

விளம்பர

Pucará கலாச்சாரத்தின் தோற்றம், வரலாறு மற்றும் பண்புகள்

Pucará இல் அதே பெயரில் ஒரு முன்-இன்கா கலாச்சாரம் இருந்தது, இந்த பிராந்தியத்தின் பெரும்பகுதியை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அவர்கள் தங்கள்...

லிமா கலாச்சாரத்தின் தோற்றம் மற்றும் அதன் வரலாறு

இந்த சுவாரஸ்யமான கட்டுரையில் அடுத்ததாக லா கல்ச்சுரா லிமாவைப் பற்றி பேசுவோம், மேலும் ஆராய்வோம்…

சான்கே கலாச்சாரத்தின் வரலாறு மற்றும் பண்புகள்

லிமாவின் வடக்கே மத்திய கடற்கரையில் மிகவும் பிரதிநிதித்துவ நாகரிகங்களில் ஒன்று நிறுவப்பட்ட பிரதேசமாகும்.

சாச்சபோயாஸ் கலாச்சாரத்தின் வரலாறு மற்றும் அதன் தோற்றம்

இந்த சுவாரஸ்யமான கட்டுரையின் மூலம் நீங்கள் சாச்சபோயாஸ் கலாச்சாரம், அதன் மதம் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றி அறியலாம். நிறுத்தாதே…

சாவின் மட்பாண்டங்கள் மற்றும் நுட்பங்களின் சிறப்பியல்புகள்

சாவின் கலாச்சாரம் ஹிஸ்பானிக் காலத்திற்கு முந்தைய பெருவில் மிகவும் வளர்ந்த முதல் கலாச்சாரமாக நிபுணர்களால் கருதப்படுகிறது, அதன் தாக்கம்…

சிஞ்சா கலாச்சாரத்தின் வரலாறு, பண்புகள் மற்றும் பல

இன்றைய பெருவின் தென்மேற்குப் பகுதியில் வாழ்ந்த கொலம்பியனுக்கு முந்தைய நாகரிகம், 900க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மிகப் பெரிய வளர்ச்சியை எட்டியது.

சாவின் கலாச்சாரத்தின் கட்டிடக்கலையைக் கண்டறியவும்

குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கான சாவின் கலாச்சாரத்தின் கட்டிடக்கலை பற்றி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், நாங்கள் உங்களை அழைக்கிறோம்…