ஹௌமியா பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

ஹௌமியா பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இந்த குள்ள கிரகத்தை சந்திக்கவும்!

புளூட்டோவிற்கு அப்பால் சிறிய கிரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது சூரிய குடும்பத்தின் கருத்து முற்றிலும் மாறியது. அவர்களுள் ஒருவர்,…

புளூட்டோ கிரகம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் இங்கே உள்ளன

புளூட்டோ கிரகம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் இதோ!

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, சூரிய குடும்பத்தின் கருத்தாக்கம் நெப்டியூன் கிரகம் வரை மட்டுமே திட்டமிடப்பட்டது. இருப்பினும், முயற்சியால்...

விளம்பர
பூமியை அழிக்கக்கூடிய சில ஆபத்தான சிறுகோள் உள்ளது

பூமியை அழிக்கக்கூடிய ஆபத்தான சிறுகோள்கள் ஏதேனும் உள்ளதா?

காஸ்மோஸ் என்பது தெரியாதவைகள் நிறைந்த இடமாகும், அவை இன்னும் பதிலளிக்க காத்திருக்கின்றன. பலவற்றில், உள்ளது…

நாம் செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழலாம்

நிபுணர்கள் என்ன பரிந்துரைக்கிறார்கள்? செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ முடியுமா?

தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் நிலையான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளால், செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் மாறுகிறது…

பூமியில் வரும் ஆண்டுகளில் நமக்கு என்ன காத்திருக்கிறது?

பூமியில் வாழ்க்கை என்பது கதைகள் மற்றும் முக்கியமான நிகழ்வுகள் நிறைந்த ஒரு நிகழ்வாகும்…

கிரக சேர்க்கை என்றால் என்ன

கிரக சேர்க்கை என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு ஏதாவது யோசனை இருக்கிறதா? நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்கிறோம்!

2020 ஆம் ஆண்டின் மிக முக்கியமான வானியல் நிகழ்வுகளில் ஒன்று கிரக இணைப்பு. குறிப்பாக வியாழன் மற்றும்…

பூமியின் முடிவு

பூமியின் முடிவைப் பற்றி வானியலாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு ஆரம்பம் இருப்பது போல், அஸ்தமனமும் உண்டு. அத்தகைய முன்மாதிரியானது இருப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது,...

பூமியின் தோற்றம்

பூமியின் தோற்றம் பற்றி அனைத்தையும் அறிக!

பூமியின் தோற்றம் கிட்டத்தட்ட இந்த உலகில் வாழ்வின் தொடக்கத்தைப் போலவே புதிரானது. அது பற்றி…

கிரகங்களின் கண்டுபிடிப்பு

கிரகங்களின் கண்டுபிடிப்பு எப்போது தொடங்கியது? முதலாவது என்ன?

வானியல் அறிவியலாக வலுப்பெறத் தொடங்கியதிலிருந்து முதல் தொலைநோக்கியின் தோற்றம், அமைப்பு பற்றிய ஆய்வு…

புதிய பூமி

புதிய பூமிக்கான தீவிர தேடல்: நாம் நகரக்கூடிய கிரகங்களை சந்திக்கவும்!

மனிதனின் ஆர்வம் எல்லையே இல்லாத ஒரு அம்சம். பழங்காலத்திலிருந்தே, தெரிந்து கொள்ள ஆசை…

பூமியின் மேலோடு மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது

பூமியின் மேலோடு மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?

இந்தப் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சத்தைச் சேர்ந்த பூமி, அதை வெளிப்படுத்துவதற்கும், அப்படி இல்லை என்று நினைப்பதும் ஒரு பெரிய தவறு.