காற்றழுத்தமானி: அது என்ன?, அது எதற்காக? இன்னமும் அதிகமாக

காற்றழுத்தமானி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காற்று எவ்வளவு அழுத்தத்தை செலுத்துகிறது என்பதை அளவிட பயன்படுகிறது, இதன் பொருள்…

எக்ஸ்-கதிர்களின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வரலாறு

எக்ஸ்-கதிர்களின் வரலாறு என்ன, அவை எவ்வாறு உருவாகின்றன என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?, அவை எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன?

விளம்பர

ஒளிமின்னழுத்த விளைவு: விளக்கம், வரலாறு மற்றும் பல

ஒளிமின் விளைவு பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? வெளிப்படும் அற்புதமான தீம் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம்…

ஃபிராங்க் மற்றும் ஹெர்ட்ஸ் பரிசோதனையை சந்திக்கவும்

ஹெர்ட்ஸ் பரிசோதனை என்ன தெரியுமா? இது முதன்முதலில் 1914 ஆம் ஆண்டில் விஞ்ஞானி ஜேம்ஸ் ஃபிராங்கால் தயாரிக்கப்பட்டது.

எக்சோசோம்கள்: அவை என்ன?, அவற்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பல

எக்சோசோம்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து அறிவியல் உலகில் கவனிக்கப்படாமல் போயிருந்தாலும், அது சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறியவும்?

கதிர்வீச்சு என்பது நாம் வாழும் சூழலில் இயற்கையான உமிழ்வு என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? சரி…

நேர்மறை உளவியலுக்கு அரிஸ்டாட்டிலின் பங்களிப்புகள்

இந்த புத்திசாலித்தனமான தத்துவஞானியின் பங்களிப்புகள் பல, இன்றும் அவரது கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் முக்கியமானவை...

ஸ்டார்ச்: அது என்ன?, பயன், அதை எப்படி பெறுவது? இன்னமும் அதிகமாக

இது அனைத்து மக்களின் உணவில் அடிப்படைத் தேவையான உணவுகளுடன் ஒத்துப்போகிறது, பெரும்பாலான…

நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அரிஸ்டாட்டிலின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்

தத்துவத்தின் தந்தை என்றும் அறிவியலின் ஒரு பகுதி என்றும் அறியப்படும் அரிஸ்டாட்டிலின் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி...

குவாண்டம் மருத்துவம்: அது என்ன? அது எப்படி வேலை செய்கிறது?

குவாண்டம் மருத்துவம் என்பது குவாண்டம் இயக்கவியல், உளவியல், தத்துவம் மற்றும் நரம்பியல் இயற்பியல் ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.

எரிப்பு கோட்பாடு: இது எதைக் கொண்டுள்ளது? கட்டங்கள் மற்றும் பல

எரிப்பு கோட்பாடு ஒரு எரிபொருள் உறுப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனின் தொடர்புகளில் மிகவும் சிக்கலான செயல்முறைக்கு ஒத்திருக்கிறது.