ரெட்-ஐட் ட்ரீ தவளை பராமரிப்பு மற்றும் பண்புகள்

Agalychnis callidryas, அல்லது மிகவும் சிறப்பாக சிவப்பு கண்கள் கொண்ட தவளை அல்லது சிவப்பு கண்கள் கொண்ட பச்சை தவளை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தவளைகள் என்ன சாப்பிடுகின்றன? மற்றும் உங்கள் உணவுமுறை எப்படி இருக்கிறது?

தவளைகள் உலகில் மிகவும் பிரபலமான நீர்வீழ்ச்சிகள், உண்மையில், இந்த ஆர்வமுள்ள விலங்குகள் கிட்டத்தட்ட…

விளம்பர

ஆம்பிபியன் விலங்குகள்: அவை என்ன?, பண்புகள் மற்றும் பல

நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழலை விட்டு வெளியேறி முதலில் தங்கள் வாழ்விடத்தை நிறுவியது ஆம்பிபியன் விலங்குகள் என்பதை உறுதிப்படுத்தலாம்.