பாப்பிரஸ் தயாரிக்கும் செயல்முறை கடினமானது மற்றும் பல நிலைகள் தேவைப்பட்டது.

பாப்பிரஸ் என்றால் என்ன?

பாப்பிரஸ் என்பது ஒரு தாவரப் பொருளாகும், இது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக காகிதத்தை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மற்ற பயன்பாடுகளுடன்...

பாஸ்டெட் தெய்வம் பாதுகாப்பு, கருவுறுதல் மற்றும் தாய்மையின் தெய்வம் என்று அறியப்படுகிறது.

தேவி பாஸ்டெட்: அவள் யார், அவள் எப்படி குறிப்பிடப்படுகிறாள்?

பாஸ்டெட் தெய்வம் எகிப்திய புராணங்களில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பிரியமான தெய்வங்களில் ஒன்றாகும். தெய்வம் என்று அழைக்கப்படும்...

விளம்பர
எகிப்திய ஞானத்தின் கடவுள் பண்டைய எகிப்திய தெய்வங்களின் பதிவாளர் மற்றும் தூதுவர்

எகிப்திய ஞானத்தின் கடவுள் யார்

பல்வேறு தெய்வங்களை வழிபடும் வழக்கம் இருந்த பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது...

எகிப்து எங்கே

எகிப்து எங்கே; வரலாறு மற்றும் ஆர்வங்கள்

எகிப்து எங்குள்ளது, அதன் வரலாறு மற்றும் அதன் கலாச்சாரத்தை அறிய நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், இந்த வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து படியுங்கள். நாங்கள் போகிறோம்…

பண்டைய எகிப்தின் பொருளாதாரம் எப்படி இருந்தது?

முக்கியமாக விவசாயம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்தியது, பண்டைய எகிப்தின் பொருளாதாரம் மற்ற பண்டைய கலாச்சாரங்களைப் போலவே இருந்தது,…

எகிப்திய கலாச்சாரத்தின் பண்புகள் மற்றும் அதன் வரலாறு

நைல் நதிக்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உருவான வரலாறு, ஹைரோகிளிஃப்கள், பிரமிடுகள், ஸ்பிங்க்ஸ்கள், பாரோக்கள்,...

எகிப்திய ஆடைகளின் சிறப்பியல்புகள்

இந்த சுவாரஸ்யமான இடுகையின் மூலம் ஆடைகளின் கலாச்சாரம் பற்றி அறிய இன்று உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்…

ஹைரோகிளிஃப்ஸ் மற்றும் எகிப்திய எழுத்துக்கள் அவற்றின் அர்த்தத்துடன்

மிகவும் ஆர்வத்தை உருவாக்கும் பண்டைய கலாச்சாரங்களில் ஒன்று இன்னும் பண்டைய எகிப்து, மர்மங்கள், மரபுகள் மற்றும் அறிவு நிறைந்தது,…