கராத்தே பெல்ட்களின் நிறங்கள் மற்றும் அவற்றின் பொருள்: தேர்ச்சிக்கான பாதை

கராத்தே என்பது சீன வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒரு ஓரியண்டல் துறையாகும், இருப்பினும் இது ஜப்பானிய பிரதேசத்தில் தோன்றியது, எனவே இது இரண்டு கலாச்சாரங்களையும் கலக்கிறது.

விளம்பர
யின் மற்றும் யாங்கின் அடிப்படைகள்

யின் யாங்: இதன் அர்த்தம் என்ன?

நாம் பொதுவாக யின் மற்றும் யாங் என்ற வார்த்தையை முரண்பாடுகளைக் குறிக்கப் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் யின் மற்றும் யாங் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

சீன டிராகன், சீனாவில் இருந்து வரும் ஒரு புராண விலங்கு

இந்த கட்டுரையில், கலாச்சாரத்தின் புனிதமான மற்றும் புராண விலங்கான சீன டிராகன் பற்றிய பல தகவல்களை நாங்கள் உங்களுக்குக் கொண்டு வருகிறோம்.