பணத்தின் டான் ஜுவான் யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? இங்கே மேலும் பலவற்றைக் கண்டறியவும்

டான் ஜுவான் டெல் டினெரோ, வெனிசுலாவில் ஆன்மீகத்தின் ஒரு பகுதியாக மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு பாத்திரம்...

இந்தியா ரோசா யார் தெரியுமா?எல்லாவற்றையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

இந்திய ரோசா தனது ஊரில் ராணுவ வீரர்களின் அழைப்புகளை அறிந்த ஒரே பெண் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்.

விளம்பர

எலிகுவாவிற்கு பிரார்த்தனை: பாதைகள், அன்பு, ஆரோக்கியம் மற்றும் பலவற்றைத் திறக்க

எலிகுவா பிரார்த்தனை பெரும்பாலும் அதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் அல்லது அதை பயிற்சி செய்பவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எலிகுவாவை சந்திக்கவும்: பண்புகள், சடங்குகள், பிரார்த்தனைகள், குணங்கள் மற்றும் பல

Eleguá அல்லது Elegguá என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது யோருபா பாந்தியனின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முக்கிய ஒரிஷா அல்லது கடவுள்களில் ஒன்றாகும்.

ஷாங்கோவின் மகன்கள் யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? அவர்களை இங்கே சந்திக்கவும்

ஷாங்கோவின் குழந்தைகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள், கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் யோருபா பாந்தியனுக்குச் சொந்தமான இந்த முக்கியமான தெய்வத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள்.