பீத்தோவனின் ஒன்பதாவது சிம்பொனி: பகுப்பாய்வு மற்றும் வரலாறு

இந்த அற்புதமான கட்டுரையில், பீத்தோவனின் ஒன்பதாவது சிம்பொனி என்ன என்பதைக் காண்பிப்போம், இது இசையமைப்பில் ஒன்றாகும்…

கலைஞரான நடாலியா லாஃபோர்கேடின் மூல வரிகள் வரை

இந்தப் புதிய சந்தர்ப்பத்தில் நடாலியாவின் வேர்களின் பாடல் வரிகளுக்கான காரணத்தைச் சொல்ல வருகிறேன்...

விளம்பர

கோல்ட்பர்க் மாறுபாடுகள்: வடிவம், மாறுபாடுகள், விளக்கம் மற்றும் பல

கோல்ட்பர்க் மாறுபாடுகள் உலகளாவிய பியானோ திறனாய்வில் இதுவரை இல்லாத ஒரு கம்பீரமான இசைப் படைப்பாக தனித்து நிற்கின்றன.