Izici zokukhula komnotho

Izici zokukhula komnotho zihlobene namasu ezezimali ezentengiselwano zezwe lokufuna inqubekelaphambili kanye…