ukukhangisa
UNKULUNKULU_INCAS

Inca Gods

Ukwazi amanye amasiko kusisiza ukuba siqonde umehluko okhona phakathi kwabantu abathile nabanye. Zitholele ezinye izindlela zoku...