ukukhangisa
Luyini ukholo

Kuyini ukukholwa?

Uma sikhuluma ngokuthi kuyini ukuKholwa, ngokuvamile sibhekisela ohlotsheni oluthile lwenkolelo noma ukwethemba abantu, izinto,...