ukukhangisa
oFaro

oFaro baseGibhithe

OFaro baseGibhithe ababaluleke kakhulu bashiye uphawu olungacimeki emlandweni weGibhithe lasendulo, futhi bashiya nobufakazi obuningi obubalulekile ...