ศูนย์พระราชพิธีแห่งวัฒนธรรมโทลเทค

Toltecs ได้รับการยอมรับจากผลงานสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม อันที่จริงชื่อของพวกเขาหมายถึงผู้สร้างระดับปรมาจารย์ อนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่…

การโฆษณา

องค์กรทางสังคมของ Toltecs เป็นอย่างไร?

นอกจากการสร้างประติมากรรมขนาดมหึมาและผลงานทางสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแล้ว พวกเขายังถือว่าเป็นผู้สร้างอารยธรรมและการสร้างสรรค์...