คริสเตียนอธิษฐานหลังจากได้รับพระกายของพระคริสต์

สวดมนต์หลังจากการมีส่วนร่วม

ฉันต้องการแบ่งปันคำอธิษฐานที่คุณสามารถใช้ได้หลังจากรับศีลมหาสนิท เนื่องจากการรู้สึกถึงพระเจ้าหลังจากนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ...

การโฆษณา

สวดมนต์ต่อนักบุญยอห์น ฟรานซิส เรจิส

มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 16 มิถุนายน นักบุญยอห์น ฟรานซิส เรจิส เป็นนักบุญที่โด่งดังในฝรั่งเศส ที่ซึ่งเขาเป็นที่รู้จัก...

สวดมนต์ต่อนักบุญมอรัสแห่งเวโรนา

มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 21 พฤศจิกายน นักบุญเมาโรแห่งเวโรนา เป็นนักบุญที่โด่งดังในอิตาลี โดยเฉพาะในเมือง...