ลักษณะของแนวโรแมนติกและความหมายของมัน

เหตุผลนิยมและภาพประกอบเมื่อนานมาแล้วครอบงำทุกอย่างทางศิลปะและวรรณกรรม อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึง ...