ทางเลือกแทนการมีคู่สมรสคนเดียว

ทางเลือกในการมีคู่สมรสคนเดียว

เมื่อวันก่อน เราได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาธิปไตยเชิงสัมพันธ์กับนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโมเดลความสัมพันธ์นี้ วันนี้มาคุยกัน...