พบกับปลาปักเป้าแคระและความห่วงใย

ปลาปักเป้าแคระเป็นตัวอย่างในอุดมคติสำหรับใช้เป็นสัตว์เลี้ยงในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เนื่องจากไม่เหมือนกับ...