เป็นเหมือนพระเยซู นี่หมายความว่าอะไร?

คริสเตียนทุกคนควรอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวัน เลียนแบบพระองค์ในทุกสิ่งและแสวงหาพระองค์ตลอดเวลา เข้าไปใน…

การโฆษณา

พระเจ้าอยู่ในการควบคุม: สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร มันเป็นความจริง?

พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมแน่นอน และคุณอาจเคยได้ยินสำนวนนี้บ่อยมาก แต่คุณรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรและ...

การล่าถอยทางจิตวิญญาณ: มันคืออะไร? ทำไมต้องทำ? ประโยชน์

คุณเคยทำพิธีกรรมทางจิตวิญญาณหรือไม่? ป้อนบทความที่สร้างสรรค์นี้และเรียนรู้กับเราว่าประกอบด้วยอะไร….

อาบน้ำทารกในพระคัมภีร์ไบเบิล: ทุกสิ่งที่จะได้รับทารก

คำอธิษฐาน การอ่าน และของขวัญพิเศษล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการอาบน้ำทารกในพระคัมภีร์ไบเบิล ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ...

ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา

คุณรู้หรือไม่ว่าการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดี เป็นที่พอพระทัย และสมบูรณ์แบบ เราก็สามารถได้รับชัยชนะในยามยาก...

พระเยซูและนิโคเดมัส: เราต้องบังเกิดใหม่

ป้อนบทความที่เสริมสร้างความเข้าใจนี้เพื่อเรียนรู้กับเราเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัส ที่พระเจ้า...