สวดมนต์ต่อนักบุญยอห์น ฟรานซิส เรจิส

มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 16 มิถุนายน นักบุญยอห์น ฟรานซิส เรจิส เป็นนักบุญที่โด่งดังในฝรั่งเศส ที่ซึ่งเขาเป็นที่รู้จัก...

การโฆษณา

สวดมนต์ต่อนักบุญมอรัสแห่งเวโรนา

มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 21 พฤศจิกายน นักบุญเมาโรแห่งเวโรนา เป็นนักบุญที่โด่งดังในอิตาลี โดยเฉพาะในเมือง...

คำอธิษฐานถึงนักบุญคริสโตเฟอร์แห่งลา กวาร์เดีย

มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 กันยายน San Cristóbal de La Guardia เป็นนักบุญที่โด่งดังในสเปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน...