ลักษณะเศรษฐกิจของ Zapotecs

วัฒนธรรม Zapotec เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดใน Mesoamerica พวกเขาอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่สำคัญสำหรับหลายพันคน...

การโฆษณา

Zapotecs คือใคร? ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่นๆ

ในช่วงก่อนยุคโคลัมเบียน Zapotecs เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่สำคัญที่สุดใน Mesoamerica หรือที่เรียกว่า ...