โยนาห์กับวาฬ: เรื่องราวในพระคัมภีร์

ในบทความนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวของโยนาห์กับวาฬ เรื่องราวของการไม่เชื่อฟังและการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณอย่างจริงใจ...

การโฆษณา

การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเด็กๆ คริสเตียน ตัวเล็กและตัวใหญ่

เมื่อเวลาผ่านไป พระเจ้าได้ทรงคำนึงถึงเด็ก ๆ เพราะการสั่งสอนเด็กเป็นสิ่งสำคัญ...

พระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับเด็กเกี่ยวกับความสำคัญของพระเจ้า

เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเกียรติ ถ่อมตน และเรียบง่ายที่สุดในโลก ทำความรู้จักกับข้อความที่ดีที่สุด...