จักรวาลใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านจิตวิทยากับเด็ก

มันดาลาคืออะไร

เราได้ระบายสีภาพวาดพิเศษบางอย่างที่เรียกว่ามันดาลาสในคราวเดียวหรือหลายครั้ง การวาดภาพมันอาจสนุกและสนุกสนานมาก...

การโฆษณา
ทางเลือกแทนการมีคู่สมรสคนเดียว

ทางเลือกในการมีคู่สมรสคนเดียว

เมื่อวันก่อน เราได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาธิปไตยเชิงสัมพันธ์กับนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโมเดลความสัมพันธ์นี้ วันนี้มาคุยกัน...