ต้นกำเนิดของวัฒนธรรมและลักษณะพรีโคลัมเบียน

ตั้งแต่คลื่นลูกแรกของมนุษย์ที่มาถึงจนถึงการมาถึงของชาวสเปนในทวีปอเมริกา กลุ่มต่างๆ ได้ก่อตัวขึ้น...