สัตว์มีกระดูกสันหลัง: ลักษณะ ประเภท และอื่นๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคลาส Vertebrata ประกอบด้วยกลุ่มย่อยที่กว้างและมีความหลากหลายมากของสัตว์ที่มีคอร์ดเดต...