เทพนิยายบาสก์ ตัวละครและสิ่งมีชีวิต

Euskal Herria หรือที่รู้จักในชื่อ Basque Country เป็นสถานที่ในอุดมคติที่จะนำเสนอสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดา ตำนานและ...