การโฆษณา
ความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

ความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

โดยปกติ หลายคนคิดว่าคำที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเหมือนกัน แต่เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่...

4 เพลงสดุดีที่ทรงพลังที่ช่วยคุณตลอดเวลา

สดุดีทั้งหมดเป็นสดุดีที่ทรงพลัง แต่มีบางบทที่โดดเด่นกว่าที่เหลือ เข้าร่วมกับเราแล้วเราจะดูว่าเหตุใดการตั้งค่านี้สำหรับ...

ข้อสำหรับการแต่งงานที่ดำเนินในพระเจ้า

ในบทความนี้ คุณจะพบข้อพระคัมภีร์บางข้อสำหรับการแต่งงาน การแต่งงานเป็นช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและ...

พระวจนะของพระเจ้าในยามยากจะเอาชนะ

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การเสียชีวิตของผู้เป็นที่รัก เผชิญกับดินถล่มทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และสถานการณ์อื่นๆ ที่เราอาศัยอยู่...

ความสามารถ: ความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลและอีกมากมาย

วันนี้เราจะพูดถึงความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลของความสำเร็จ คำหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในพระคำของพระองค์เพื่อแสดงให้เราเห็น...

พระสัญญาของพระเจ้าต่อครอบครัวที่กำลังรอคุณอยู่

สำหรับบ้านเหล่านั้นที่รักษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และซื่อสัตย์ต่อพระคัมภีร์ มีพระสัญญาหลายประการจากพระเจ้าที่จะ...

5 สดุดีคุ้มครองตลอดกาล

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสดุดีแห่งการปกปักรักษา ซึ่งเป็นหัวข้อที่คนชื่นชอบมาก คุณจะรู้ว่าทำไมบทกวีเหล่านี้จึงถูกแบ่งปันและชื่นชอบ...