Quá trình làm giấy cói rất tốn công sức và cần nhiều công đoạn.

Giấy cói là gì?

Giấy cói là một loại nguyên liệu thực vật đã được sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ để làm giấy, cùng nhiều mục đích sử dụng khác....

quảng cáo