Seneca

Lucius Anneo Seneca (Phần 1)

Seneca chắc chắn là một trong những nhà tư tưởng quan trọng và nổi tiếng nhất của thời kỳ đế quốc La Mã. Quá nhiều đối với một số...

quảng cáo