Người Viking là những thủy thủ rất giỏi

viking là gì

Điện ảnh, trò chơi điện tử và loạt phim đã phổ biến rộng rãi các nền văn hóa khác nhau, cho dù hiện tại hay cũ. Một trong số chúng…