Thế hệ pha lê là gì?

Thế hệ pha lê là gì?

Mỗi thế hệ đều khác nhau và có những hậu quả riêng. Trên thực tế, tất cả chúng đều được đánh dấu bằng một loạt ý nghĩa và trải nghiệm...

quảng cáo
Đại diện thập tự của Núi Golgotha

Núi Golgotha

Khi Tuần Thánh đến, người ta luôn tò mò muốn biết Chúa Giêsu chết trên thập giá ở đâu. Về mặt lịch sử...