quảng cáo
Hải sâm có màu sắc rất nổi bật

Hải sâm, sên biển

Có rất nhiều sinh vật sống sinh sống trên hành tinh của chúng ta đến mức không thể biết hết tất cả chúng trong một đời....