Các sách phúc âm là các văn bản tôn giáo

phúc âm là gì

Đối với những người sùng đạo nhất, không có gì bí ẩn khi Kinh thánh Kitô giáo được chia thành hai phần: Phần cũ...

quảng cáo