kuparidzirwa
Kutenda chii

Kutenda chii?

Kana tichitaura pamusoro pekuti Kutenda chii, tinowanzo nongedzera kumhando yekutenda kana kuvimba muvanhu, zvinhu,...