Ndiani akanga ari muvambi wechiKristu?

muvambi wechiKristu

Tinoziva here kuti muvambi wechiKristu ndiani? Kubva muzana ramakore rechi 19, zvidzidzo zveTestamente Itsva zvazvino zvakasimbirira...

Evhangeri zvinyorwa zvechitendero

chii evhangeri

Kune vanhu vanonamata zvakanyanya hachisi chakavanzika kuti Bhaibheri rechiKristu rakakamurwa kuita zvikamu zviviri: The Old...

kuparidzirwa