Infinita Naturaleza

Kusukela ebuntwaneni bami, bengilokhu ngikhangwa ukuhwashaza kwamaqabunga, ukucula kwezinyoni nezwe elingaqondakali elicashe ngaphansi kwetshe ngalinye endleleni. Uthando lwami ngemvelo, izilwane nezitshalo lukhule nami, lwaba yisizinda sempilo yami nomsebenzi wami. Njengombhali wezilwane zasendle, ngichitha izinsuku zami ngihlola futhi ngibhala ngobuhle nobunkimbinkimbi bezilwane zasendle. Kusukela ekundizeni okubabazekayo kokhozi kuya ekulinganiseni okuntekenteke kwesimiso sezinto eziphilayo endaweni yamazolo, zonke izici zemvelo zingikhuthaza ukuba ngifunde okwengeziwe futhi ngihlanganyele lolo lwazi nomhlaba.