Eliáš Garcia

Zanietený pre kultúru, televíziu a moderné formáty. TV, seriály, filmy, knihy a akýkoľvek druh vedomostí.