reklama
Aká je viera

aká je viera?

Keď hovoríme o tom, čo je viera, vo všeobecnosti máme na mysli formu viery alebo dôvery v ľudí, veci,...