reklama
Kríž, predstaviteľ hory Golgota

Hora Golgota

Keď príde Veľký týždeň, ľudia sú vždy zvedaví, kde Ježiš zomrel na kríži. Historicky...