reklama
Antropológ

Čo je to antropológ?

Antropológovia sa špecializujú na mnohé oblasti vrátane kultúrnej antropológie, fyzickej antropológie, lingvistickej antropológie, sociálnej antropológie...