dadweynaha
dhirta ee xafiiska

Dhig dhirta xafiiskaaga

Ka shaqaynta deegaan xiran waxay yeelan kartaa khasaare badan oo xagga caafimaadka iyo wacnaanta dadka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ...