ආදරයේ රෝම දේවතාවිය වුල්කන් සමඟ විවාහ විය

ආදරයේ රෝමානු දේවතාවිය: ඇය කවුද සහ මිථ්‍යාවන්

බහුදේවවාදී ආගම් තුළ දෙවිවරුන් සහ දේවතාවියන් යන දෙදෙනාම විවිධ පැති නියෝජනය කිරීම ඉතා සාමාන්‍ය දෙයක් බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා…

publicidad
මර්කරි දෙවියන්ගේ ග්‍රීක ප්‍රතිසමය හර්මීස් ය.

දෙවියන් බුධ: ඔහු කවුද සහ ඔහු නියෝජනය කරන්නේ කෙසේද?

පුරාණයේ රෝමවරුන් විවිධ දෙවිවරුන්ට නමස්කාර කළ බව රහසක් නොවේ. ඒ සෑම එකක්ම යම් යම් පැති නියෝජනය කළා...

රෝම දේවතාවිය වන මිනර්වා යනු බ්‍රහස්පතිගේ සහ මෙටිස්ගේ දියණියයි

රෝම දේවතාවිය වන මිනර්වා: ඇය කවුද සහ ඇය සංකේතවත් කරන්නේ කුමක්ද?

බොහෝ ජනප්‍රවාද සහ මිථ්‍යාවන්හි ග්‍රීක සහ රෝම සංස්කෘතිය අත්වැල් බැඳගනී. ඉතින් කතා ටිකක්...