प्रचार

सामान्य थ्रश: यो के हो र यसको विशेषताहरु के हो

साधारण थ्रश (टर्डस फिलोमेलोस) टुर्डिडे परिवारसँग सम्बन्धित एक पासेरिन चरा हो जसका सदस्यहरूलाई प्रायः ...

सबैभन्दा प्रसिद्ध विदेशी उष्णकटिबंधीय पक्षीहरू भेट्नुहोस्

विश्वमा उष्णकटिबंधीय पक्षीहरूको ठूलो संख्यामा प्रजातिहरू छन्, जो प्रायः क्षेत्रहरूमा बस्छन् ...

पेंगुइनलाई कसरी खुवाउने भनेर जान्नुहोस्

पेंगुइनहरू धेरै राम्रा साना जनावरहरू हुन्, जसले सधैं हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्दछ, तिनीहरूको सुन्दर हिँड्ने र…