प्रसिद्धी

उभयचर प्राणी: ते काय आहेत?, वैशिष्ट्ये आणि बरेच काही

हे निश्चित केले जाऊ शकते की उभयचर प्राणी हे पहिले होते ज्यांनी त्यांचे निवासस्थान स्थापित करण्यासाठी जलीय वातावरण सोडण्यात व्यवस्थापित केले ...