पेरलेल्या बोधकथा: मॅथ्यूचे पुस्तक

मॅथ्यूच्या पुस्तकातील १३ व्या अध्यायातील पेरणाऱ्याच्या बोधकथेचा संदेश तुम्हाला माहीत आहे का? काळजी करू नका! यामध्ये…

प्रसिद्धी

प्रतिभेची बोधकथा: तुम्ही तुमचे कसे वापरता?

टॅलेंट हे जुन्या करारात ज्यूंनी वापरलेले वजन आणि मापांचे एकक होते. तुम्हाला बोधकथा माहीत आहे का...

हरवलेल्या मेंढीची बोधकथा, एक प्रेमकथा

पवित्र शास्त्रामध्ये विविध बोधकथा आहेत, या लेखात हरवलेल्या मेंढरांची बोधकथा विकसित केली आहे, आम्ही…

येशूची सर्वोत्तम बोधकथा आणि त्यांचा बायबलसंबंधी अर्थ

येशूच्या बोधकथा, संक्षिप्त कथा आहेत ज्याद्वारे प्रभुने लोकांना आणि त्याच्या शिष्यांना शिकवले. त्यामुळे…

उधळपट्टीच्या मुलाची बोधकथा: वडिलांची प्रेमकथा

उधळपट्टीच्या मुलाची बोधकथा ही आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या सर्वोत्कृष्ट ज्ञातांपैकी एक आहे आणि त्याच्या शिकवणीचे वर्णन करते…