Талија Ворман

Роден во Јужна Африка, со татко Германец и мајка Шпанка, јас сум комплетен културен микс. Сакам да читам, пишувам и танцувам. Јас сум многу синефил и страстен за природата и градинарството. Студирав аудиовизуелна комуникација и имам звање ветеринарен технички асистент (сакам животни!). Пишувам на овој блог поради мојата широка разновидност на знаење и хоби, кои се надевам дека ќе ги споделам со вас!