რა არის დასავლური კულტურა? და მათი მახასიათებლები

ძველი საბერძნეთიდან დღემდე, დასავლურ კულტურას, თავისი აღმავლობითა და დაღმასვლებით თავის გრძელ გზაზე, აქვს…