So'zda o'sish

Muqaddas Kitob va Xudoning kalomini abadiy o'rganuvchi. Men va'z va ibodatlarni yaxshi ko'raman. Iymonni rivojlantiring, hozirgi vaqtda bu har qachongidan ham zarur.