క్రిస్మస్-నార్వే-మార్కెట్లు

నార్వేలో క్రిస్మస్: సంప్రదాయాలు మరియు మార్కెట్లు

నార్వేలో, క్రిస్మస్ అనేది నార్డిక్ అంశాలు మరియు యూదు హనుకాతో క్రైస్తవ సంప్రదాయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే కొత్త...

వైకింగ్స్ చాలా మంచి నావికులు

వైకింగ్ అంటే ఏమిటి

సినిమా, వీడియో గేమ్‌లు మరియు ధారావాహికలు ప్రస్తుతమైనా లేదా పాతవి అయినా వివిధ సంస్కృతులను ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చాయి. వారిలో వొకరు…

ప్రకటనలు
వాల్కైరీలు యుద్ధంలో పడిపోయిన వారిని ఎన్నుకోవలసి వచ్చింది

వాల్కైరీలు అంటే ఏమిటి

నార్స్ పురాణాలలో చాలా విచిత్రమైన పేర్లు మరియు నిబంధనలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే అవి జర్మనీ మూలానికి చెందినవి. అయితే వాటిలో కొన్ని...

అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నార్స్ పురాణాలు ఏమిటి

ఈ అతీంద్రియ జీవుల గురించి బాగా తెలిసిన నార్స్ పురాణాల గురించి కొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో, ఎవరు తీసుకున్నారు…

సెల్టిక్ చిహ్నాలు ఏమిటో కనుగొనండి

ఒకప్పుడు అద్భుతమైన మరియు శక్తివంతమైన వ్యక్తుల జ్ఞాపకార్థం, మనకు మర్మమైన చిక్కులు ఉన్నాయి - సెల్టిక్ చిహ్నాలు. పురాతన…

నార్స్ దేవతలు ఎవరు మరియు వారి లక్షణాలు

నార్స్ పురాణం ఒక అందమైన మరియు అదే సమయంలో క్రూరమైన ప్రపంచం. అనేక ఆసక్తికరమైన పురాణాలతో రూపొందించబడిన ప్రపంచం మరియు…