Creciendo en la Palabra

Që në fëmijërinë time të hershme, kam ndjerë një lidhje të thellë me mësimet shpirtërore. Shpirti im gjeti strehim në shkrimet e shenjta dhe që atëherë, i jam përkushtuar studimit të Biblës dhe përhapjes së fjalës së Perëndisë. Çdo varg dhe çdo shëmbëlltyrë kanë qenë si fara të mbjella në tokën pjellore të zemrës sime, që rriten dhe lulëzojnë në besim të palëkundur. Predikimet janë buka ime e përditshme; Në to gjej mençuri dhe rehati. Lutjet janë ura që më lidh me hyjnoren, një dialog intim me Krijuesin që më forcon shpirtin. Në këto kohë pasigurie, ku hijet duket se zgjasin, unë e mbaj të fortë pishtarin e besimit për të ndriçuar rrugën e atyre që kërkojnë shpresë. Kultivimi i besimit nuk është vetëm një akt i përkushtimit personal, por një shërbim ndaj komunitetit. Është të ndash ngrohtësinë e fjalës hyjnore në një botë që shpesh ndihet e ftohtë dhe e shkretë. Prandaj, jam i përkushtuar për të mësuar, udhëhequr dhe frymëzuar të tjerët për të gjetur rrugën e tyre shpirtërore, sepse me besim gjejmë forcën për të përballuar sfidat e jetës dhe premtimin për një të nesërme më të mirë.