reklamat
Përfaqësuesi i Kryqit të Malit Golgota

Mali i Golgotës

Kur vjen Java e Shenjtë, njerëzit janë gjithmonë kuriozë të dinë se ku vdiq Jezusi në kryq. Historikisht...