faalauiloa
laau i totonu o le ofisa

Tuu laau i lou ofisa

O le galue i se si'osi'omaga tapuni e mafai ona tele ni fa'aletonu mo le soifua maloloina ma le soifua manuia o tagata. Ae ui i lea, e iai…